Kevser Emini

Finalise Muza Competition  2023

Rreth Koleksionit

EMRI: Kevser Emini

SHTETI: Maqedonia e Veriut

EMRI I KOLEKSIONIT: “PJESËZA ARTZMIXAL”

PËRSHKRIM KOLEKSIONI:

Kevser Emini, nga Maqedonia e Veriut, Studente në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”.
Drejtimi dizajn dhe inxhinieri e veshjeve. Sjell pjesëza të artizaneve të bukura shqiptare, të
vendosura në modernen aktuale. Pjesëza Artizane të Përzjehra Shqiptare krijojnë koleksionin
“Pjesëza Artzmixal”.

Kevser Emini