Klevisa Shkaba

Finalise Muza Competition  2023

Rreth Koleksionit

EMRI: Klevisa Shkaba

SHTETI: Shqiperi

EMRI I KOLEKSIONIT: O moj e bukura Arbëreshë

PËRSHKRIM KOLEKSIONI:

Klevisa Shkaba, nga Shqipëria, vazhdon studimet në Universitetin Polis për Art, Dizajn dhe
njëkohësisht në Akademinë “Tier by Tier” për Fashion Dizajn. Me fanatizëm do të ruajë vlerat
etnografike dhe kulturore të grave arbëreshe si dhe dinjitetin, elegancën dhe sharmin e tyre. E
inspiruar nga periudha Pop Art, vjen “O moj e bukura Arbëreshë”.

Klevisa Shkaba